fbpx

DOKUMENTY DLA WNIOSKODAWCÓW

Poniżej znajduje się lista dokumentów potrzebnych do realizacji Waszych projektów.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentem: „Wytyczne promocji projektów”.

 Wytyczne promocji projektu

Loga projektu

 Opis faktury/rachunku

Karta pracy wolontariusza MI

Umowa wolontariacka MI

Wzór listy obecności MI

Wzór naklejki

Zgody rodziców MI

Scroll to Top