fbpx

informacja prasowa

INFORMACJA PRASOWA

Granty dla młodzieży

Już w pierwszym kwartale 2023 roku młodzież z naszego województwa będzie mogła ubiegać się o dotacje na realizację własnych projektów. Maksymalna kwota dofinansowania jaką mogą otrzymać to nawet 10.000 zł! Potrzebny jest tylko pomysł na działanie oraz wsparcie organizacji pozarządowej, która zostanie patronem projektu młodzieżowego
Stowarzyszenie Młodych Gminy Płużnica rozpoczęło właśnie realizację projektu grantowego dla młodzieży pt. “Młoda Inicjatywa”. Skierowany jest on do osób w wieku od 15 do 29 lat, które reprezentują którąś z wymienionych organizacji młodzieżowych: młodzieżową radę, młodzieżowy sejmik, samorząd uczniowski, samorząd studencki, uczelnianą organizację studencką, samorząd doktorancki lub założą grupę inicjatywną, która będzie działać, aby utworzyć młodzieżową radę w gminach, w których jeszcze takiej rady nie ma.
Naszym celem jest mobilizowanie, aktywizowanie i wzmacnianie młodzieży w samorządach i młodzieżowych radach – mówi Justyna Jankowska, autorka projektu – chcemy zwiększać potencjał i trwałość lokalnych organizacji młodzieżowych.

Aby otrzymać dotację, grupy młodzieży składające się z co najmniej 3 osób, będą musiały nawiązać partnerstwo z organizacją pozarządową np. stowarzyszeniem, fundacją, OSP, KGW, czy parafią. To te organizacje będą składać wniosek o dotację w imieniu młodzieży. Maksymalna kwota dofinansowania uzależniona będzie od wielkości szkoły/uczelni, jaką reprezentuje samorząd oraz od tego, czy planują także działania szkoleniowe dla swoich członków. Natomiast w przypadku młodzieżowych rad najwyższą kwotę dotacji będą mogły otrzymać te grupy, które dopiero będą powoływać nowe rady przy swoich gminach lub powiatach.
Bardzo zależy nam na tym, aby wspierać młodych i dorosłych, którzy są wokół nich, w podejmowaniu działań – dodaje Jankowska – dlatego nasz zespół pracuje nad tym, aby realizacja projektów była miłą przygodą i nie przerażała młodych i ich patronów.
Poza dotacjami Stowarzyszenie Młodych organizować będzie webinary oraz szkolenia. Pierwszy webinar dotyczący młodzieżowych rad odbędzie się już 15. grudnia, natomiast 19. grudnia organizowane jest wydarzenie dotyczące samorządności uczniowskiej. Linki do zapisów dostępne będą na stronie projektu www.mlodainicjatywa.pl, która będzie na bieżąco uzupełniania informacjami o projekcie.

Granty dla młodzieży realizowane są w ramach projektu Stowarzyszenia Młodych Gminy Płużnica pt. “Młoda Inicjatywa”.  Projekt dofinansowany ze środków Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022–2033. Program pod patronatem Pełnomocnika Rządu ds. polityki młodzieżowej.

Scroll to Top