fbpx

PRIORYTET 1

Wyniki oceny merytorycznej Priorytet 1 – Nabór 1

 

 

Wyniki oceny wstępnej (formalnej) Priorytet 1 – Nabór 1

Młoda Inicjatywa” Priorytet 1. dla samorządów uczniowskich i organizacji studenckich to konkurs grantowy dla młodzieży w wieku 15-29 z województwa kujawsko-pomorskiego, która ma pomysł na projekt i chce go zrealizować. Kwota dotacji wynosi maksymalnie 5 000 zł.

W PRIORYTECIE 1.  o grant mogą ubiegać się osoby w wieku od 15 do 29 lat, które są członkami, przedstawicielami, reprezentantami:

– samorządów uczniowskich szkół średnich w województwie kujawsko-pomorskim,
– organizacji doktorantów z województwa kujawsko-pomorskiego,
– samorządów doktorantów z województwa kujawsko-pomorskiego,
– samorządów studenckich z województwa kujawsko-pomorskiego,
– uczelnianych organizacji studenckich z województwa kujawsko-pomorskiego.

Do samorządu uczniowskiego oraz samorządu studenckiego danej placówki należą wszyscy uczniowie/studenci, w związku z tym członkiem grupy inicjatywnej może być każdy uczeń/student.

 

Termin składania wniosków:

od 16.05.2024 do 31.05.2024 godz. 23:59

Składanie wniosków:

Wnioski należy złożyć poprzez system Omikron – link – Priorytet 1

DLA WNIOSKODAWCÓW:

Scroll to Top