fbpx

PRIORYTET 2

Wyniki oceny merytorycznej – Priorytet 2 – Nabór 1

Wyniki oceny formalnej – Priorytet-2_Nabór1

Młoda Inicjatywa” Priorytet 2. na inicjatywy młodzieżowych rad i na tworzenie młodzieżowych rad to konkurs grantowy dla młodzieży w wieku 15-29 z województwa kujawsko-pomorskiego, która ma pomysł na projekt i chce go zrealizować. Kwota dotacji wynosi maksymalnie 5 000 zł.

W PRIORYTECIE 2.  o grant mogą ubiegać się osoby w wieku od 15 do 29 lat:

– które zastanawiają się nad podjęciem działalności w celu utworzenia młodzieżowej rady przy swoim samorządzie,
– które należą do młodzieżowej rady gminy/powiatu/sejmiku województwa i chcą realizować inicjatywy w ramach tego organu.

 

Termin składania wniosków:

od 16.05.2024 do 31.05.2024 godz. 23:59

Składanie wniosków:

Wnioski należy złożyć poprzez system Omikron – link – Priorytet 2

DLA WNIOSKODAWCÓW:

Scroll to Top