fbpx

PRIORYTET 3

Młoda Inicjatywa” Priorytet 3. inicjatywy szkoleniowe dla młodzieżowych rad, to konkurs grantowy dla młodzieży w wieku 15-29 z województwa kujawsko-pomorskiego, która ma pomysł na projekt i chce go zrealizować. Kwota dotacji wynosi maksymalnie 3 000 zł.

W PRIORYTECIE 3.  o grant mogą ubiegać się osoby w wieku od 15 do 29 lat: 

– które zastanawiają się nad podjęciem działalności w celu utworzenia młodzieżowej rady przy swoim samorządzie,
– które należą do młodzieżowej rady gminy/powiatu/sejmiku województwa i chcą realizować inicjatywy w ramach tego organu.

Termin składania wniosków:

od 16.05.2024 do 31.05.2024 godz. 23:59

Składanie wniosków:

Wnioski należy złożyć poprzez system Omikron – link – Priorytet 3

DLA WNIOSKODAWCÓW:

Scroll to Top