fbpx

KLIKNIJ I SPRAWDŹ

DOTACJE NA MŁODZIEŻOWE INICJATYWY

DOTACJE NA MŁODZIEŻOWE INICJATYWY

„Młoda Inicjatywa” to konkurs grantowy, w ramach którego młodzi ludzie pod patronatem organizacji pozarządowej będą mogli pozyskać na realizację inicjatyw młodzieżowych w swoich uczelniach lub społecznościach lokalnych.

Konkurs dedykowany jest dla osób w wieku od 15-29 lat z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. 

3 RODZAJE DOFINANSOWANIA

Priorytet 1

Granty na inicjatywy samorządów uczniowskich i organizacji studenckich.

Do 5 tysięcy na projekt!

Więcej info...

PRIORYTET 3

Granty na inicjatywy szkoleniowe dla młodzieżowych rad

2 tysiące na realizację projektu szkoleniowego!

Więcej info...

Priorytet 2

Granty na inicjatywy młodzieżowych rad i projekty skierowane na tworzenie młodzieżowych rad

Do 5 tysięcy na projekt!

Więcej info...

Odpowiedzi na Wasze najważniejsze pytania przed napisaniem wniosku oraz filmy instruktażowe FAQ

Scroll to Top